Länkar

www.akeri.se
Hallands Åkeriförening, Sveriges Åkeriföretag
Vi är landets äldsta åkeriförening och representerar ca 400 åkeriföretag med 1.400 fordon. Sveriges Åkeriföretag Halland är en av landets 12 regionala Åkeriföreningar inom Sveriges Åkeriföretag (SÅ).

www.trafrakt.se
Träfrakt Småland Blekinge AB ägs av ca 185 mindre åkeriföretag som huvudsakligen är verksamma med transporter av skogsprodukter som massaved, sågtimmer och flis.

www.transportgruppen.se
Biltrafikens Arbetsgivareförbund. BA, som är ett av sju förbund inom TransportGruppen, arbetar för att främja sina medlemmars intressen såsom arbetsgivare inom transportbranschen.

www.skogssallskapet.se
Skogssällskapet är Sveriges ledande fristående skogsförvaltare. Vi förvaltar skog åt både offentliga och privata uppdragsgivare. Du är välkommen att kontakta oss!

logo (5)

www.sawmill.se
Knäredssågen AB är belägen i sydvästra Sverige. Ca 40 km söder om Halmstad. Sågverket som i dag består av en Veisto MSA linje och en Stenner reduceraband linje, producerar ca 25.000m3 eller ca 1.200.000 stockar per år.

www.skogabystallmiljo.se
Skogaby Verkstadsteknik sysslar främst med plåtbearbetning, svetsning och
rörbockning och vänder oss till både små och stora företag i hela södra
Sverige.